Uczymy się pomagać innym – wycieczka do Fundacji Ukryte Marzenia – grupa Motyli

W dniu 4 października dzieci z grupy „Motyli” wybrały się do Fundacji „Ukryte Marzenia”, dokąd zostały zaproszone przez mamę naszego wychowanka Szymona. Na początku spotkania obejrzały film edukacyjny, pt. „Pierwsza pomoc”, utrwaliły numery alarmowe, uczyły się sprawdzać czy osoba jest przytomna czy nieprzytomna. Następnie obejrzały pokaz udzielania pierwszej pomocy i same miały okazję spróbować ratować osobę zadławioną oraz udzielać pierwszej pomocy osobie nieprzytomnej. Dowiedziały się, w jakim celu powstała fundacja i upewniły się, że należy pomagać innym ludziom i zwierzętom. Przedszkolacy wykazali chęć pomagania innym i chętnie uczestniczyli w proponowanych zadaniach i zabawach. Za aktywny udział w warsztatach wszyscy otrzymali Dyplom Małego Ratownika. Warto od najmłodszych lat uwrażliwiać dzieci na potrzeby innych i sprawiać, by nie bały się udzielać pierwszej pomocy. Bardzo dziękujemy pracownikom Fundacji „Ukryte Marzenia” za wspaniałe ugoszczenie przedszkolaków.