W minionym tygodniu dzieci z grupy „Motyli” realizowały temat „Jak zwierzęta przygotowują się do zimy cz.2”

W minionym tygodniu dzieci z grupy „Motyli” realizowały temat „Jak zwierzęta przygotowują się do zimy cz.2”

  • wzbogacały wiedzę na temat przygotowań zwierząt do zimy na podstawie utworów: „Idzie zima chudy nie przetrzyma” M. Kownackiej, „Kłopoty Burka z podwórka”
    Krzemienieckiej, „Domek dla ptaszków” I. Suchorzewskiej oraz „Przyjęcie niedźwiadka” A. Widzowskiej
  • uczyły się budować dłuższe wypowiedzi słowne, wzbogacały słownictwo
  • usprawniały narządy artykulacyjne
  • doskonaliły koordynację wzrokowo-ruchową i usprawniały dłonie podczas wykonania przestrzennego ptaszka z kolorowego papieru, wycinania jeża i naklejania kolców, rysowania na podany temat
  • doskonaliły umiejętność liczenia z wykorzystaniem materiału przyrodniczego, liczmanów, kart do kodowania oraz cyfr /dla wszystkich chętnych dzieci/
  • utrwalały cechy charakterystyczne figur geometrycznych płaskich /trójkąt, kwadrat, prostokąt, koło/
  • poznały nową piosenkę, pt. „Kochajmy ptaki”
  • rozwijały uczucia empatyczne w stosunku do zwierząt