Warsztaty świecowe we wszystkich grupach

Dnia 1 i 4 grudnia br. w naszym przedszkolu odbyły się warsztaty świecowe. Na wstępie dzieci zapoznały się ze sposobem powstawania świec i ich budową, a także zasadami bezpieczeństwa, jakie należy zachować w trakcie ich tworzenia. Następnie każdy z przedszkolaków przystąpił do wykonywania własnej świeczki układając ozdoby w wybranym przez siebie kształcie i kolorze. Zajęcia rozbudziły dziecięcą wyobraźnię i zmusiły do kreatywnego myślenia. Uczestnicy z wielkim zaangażowaniem wykonywali swoje świeczki, a każda z nich wyszła przepięknie i była niepowtarzalna.