„WESOŁE SMYKI ĆWICZĄ JĘZYKI” – DZIEŃ LOGOPEDY W GRUPIE ŻABEK, PSZCZÓŁEK I MYSZEK

6 marca we wszystkich krajach Unii Europejskiej obchodzony jest „Europejski Dzień Logopedy” w naszym przedszkolu dzień ten obchodzono w grupie Żabek, Pszczółek oraz Myszek.  Celem tego dnia było usprawnienie aparatu artykulacyjnego dzieci poprzez liczne ćwiczenia oddechowe, fonacyjne służące wydłużaniu fazy wydechowej, kształcenie wśród dzieci umiejętności wypowiadania się, kształcenie prawidłowej fonacji samogłosek, rozwijanie sprawności ruchowej. Przedszkolaki bardzo chętnie uczestniczyły w przygotowanych zajęciach, a proponowane ćwiczenia warg, języka i żuchwy oraz podniebienia usprawniły narządy mowy. Wiele ciekawych i kolorowych pomocy dydaktycznych, jakie zostały przygotowane na zajęcia podniosły dodatkowo poziom atrakcyjności zajęć.  Gry i zabawy miały charakter profilaktyki logopedycznej. Były rozmowy na temat, czym zajmuje się logopeda, komu pomaga i jakie ma w przedszkolu zadania i jakie pomoce wykorzystuje w swoje codziennej pracy.