„Wielkanoc” – zajęcia w grupie Pszczółek

W minionym tygodniu dzieci z grupy „Pszczółek” realizowały temat „Wielkanoc”

  • poznawały polskie zwyczaje i tradycje ludowe związane z obchodzeniem Świąt Wielkiej Nocy
  • podczas zabaw naśladowczych, muzyczno-ruchowych wzbogacały wiedzę na temat zwierząt kojarzonych z Wielkanocą
  • nazywały elementy koszyczka wielkanocnego i poznały ich symbolikę
  • kształtowały umiejętność wypowiadania się na określony temat
  • rozwijały umiejętności matematyczne – doskonaliły umiejętność liczenia zwracając uwagę na dotykanie każdego kolejnego liczonego elementu
  • rozwijały słuch muzyczny i poczucie rytmu podczas zabaw przy piosenkach, pt. „Zając” i „Kurczątka”
  • doskonaliły sprawność dłoni, m.in. podczas wykonywania „kurczątka w skorupce”, malowania wielkanocnych kolorowanek wodnych, lepienia z plasteliny, wycinania
  • na podstawie literatury dziecięcej upewniły się, że warto zgodnie współpracować i pomagać innym