„Wiosenne przebudzenia” – zajęcia w grupie Pszczółek

W minionym tygodniu dzieci z grupy „Pszczółek” realizowały temat „Wiosenne przebudzenia”

  • obejrzały prezentację multimedialną na temat „Cztery pory roku”
  • wypowiadały się na temat zmian zachodzących wiosną w przyrodzie
  • poznały zwierzęta, które budzą się z zimowego snu oraz ptaki wracające z ciepłych krajów
  • dowiedziały się, w jaki sposób dzieci mogą dbać o przyrodę
  • doskonaliły sprawność narządów artykulacyjnych
  • rozwijały ciekawość poznawczą podczas eksperymentowania
  • rozwijały umiejętności matematyczne – uczyły się odkodowywać informacje oraz klasyfikowały przedmioty według koloru
  • rozwijały poczucie rytmu, poznały nową piosenkę o rowerze
  • doskonaliły sprawność dłoni podczas rysowania po śladzie, kolorowania, wykonywania pracy „Drzewko szczęścia”, lepienia z plasteliny, wycinania…
  • utrwalały zasady obowiązujące w grupie, m.in. dotyczące zgodnego współdziałania