„Wiosenne przebudzenie” – zajęcia w grupie Motyli

W minionym tygodniu dzieci z grupy „Motyli” realizowały temat „Wiosenne przebudzenie”

  • obejrzały prezentację multimedialną na temat „Cztery pory roku” – utrwaliły charakterystyczne cechy pór roku oraz ich kolejność
  • zwróciły uwagę na piękno wiosennej przyrody – zieleń traw, kwitnące drzewa i kwiaty, śpiew ptaków…
  • dowiedziały się, co to jest kamuflaż i barwy ochronne u zwierząt
  • rozwijały umiejętność zapamiętywania, spostrzegawczość wzrokową i logiczne myślenie podczas gier pamięciowych
  • rozwijały koordynację wzrokowo-ruchową i sprawność dłoni podczas, m.in. wykonania rysunku na temat „Wiosna”, malowania na temat „Kwitnące drzewa” z wykorzystaniem patyczków kosmetycznych i folii aluminiowej, wykonania pracy na temat „Bociany w gnieździe” z wykorzystaniem techniki origami płaskie z koła
  • uczestniczyły w zabawie matematycznej z wykorzystaniem kolorowych kubeczków i maty do kodowania
  • rozwijały pamięć ruchową podczas nauki nowego tańca oraz podejmowały próby tańca z przyborami – wachlarze, pompony
  • uczyły się przestrzegać reguł gry i godzić się z przegraną