Wiosna, wiosenka – zajęcia tygodniowe w grupie Myszek

W dniach 20-24 marca, dzieci z grupy Myszek podczas codziennych zajęć bawiły się w tematach wiosennych. Dowiedzieliśmy się co zwiastuje nam nadejście wiosny, przypomnieliśmy sobie pierwsze wiosenne kwiaty oraz ptaki powracające do Polski. Poznaliśmy znaczenie przysłowia „W marcu jak w garncu”. Założyliśmy „zielony ogródek” w Sali oraz hodowlę kwiatów. Poznaliśmy zawód ogrodnika, jego atrybuty oraz specyfikę pracy. Rozwijając kompetencje językowe poznaliśmy kolejną literę alfabetu „C, c”. Nie zabrakło zabaw muzyczno-rytmiczno-ruchowych, matematycznych i plastycznych.