„Witaj wiosno!” – zajęcia w grupie Żabek

W minionym tygodniu dzieci z grupy Żabek, realizowały blok tematyczny pt. „Witaj wiosno!” , podczas którego:

  • utrwaliły wiedzę, związaną z oznakami wiosny, poznały wiosenne kwiaty
  • założyły zielony ogródek w sali
  • poznały zawód ogrodnika
  • wzmacniały percepcję słuchową
  • wykonały pracę plastyczną pt. „Tulipan” z wykorzystaniem edukacji przez ruch
  • grały na instrumentach
  • uczestniczyły w uroczystości przedszkolnej z okazji powitania wiosny
  • rozwijały koncentrację uwagi na wykonywanym zadaniu
  • świętowały Dzień Wody