„Z mamą i tatą na kolorowej łące” – zajęcia w grupie Pszczółek

W minionym tygodniu dzieci z grupy „Pszczółek” realizowały temat „Z mamą i tatą na kolorowej łące”

  • poznały wybrane zwierzęta żyjące w naturalnym środowisku (motyle, biedronki, mrówki, ślimaki…), dowiedziały się o pożyteczności wielu z nich, starały się przezwyciężyć uprzedzenia i niechęć do wybranych z nich
  • odszukiwały w słuchanych utworach uniwersalnych wartości, takich jak: dobro, piękno, sprawiedliwość, prawda, miłość
  • uświadomiły sobie znaczenie i rolę rodziców w ich życiu
  • wypowiadały się na bliskie im tematy
  • zwróciły uwagę na piękno przyrody podczas wycieczki na ogródki działkowe
  • utrwaliły tekst piosenki, pt. „Rodzinka”
  • doskonaliły umiejętność dostrzegania rytmu i kontynuowania go
  • doskonaliły sprawność dłoni podczas malowania serc czerwoną farbą, wykonania kwiatów z kolorowego papieru, lepienia z plasteliny, nawlekania koralików, zabaw drucikami kreatywnymi…
  • dowiedziały się, w jaki sposób mogą rodzicom okazać miłość i szacunek