„Zabawy z balonami” – kółko w grupie Żabek

18 stycznia dzieci z grupy Żabek brały udział w kółku ruchowym podczas którego:

  • maszerowały z wysoko uniesionymi kolanami po obwodzie koła
  • poruszały się na palcach z balonem nad głową podczas gry na tamburynie
  • poruszały się w pozycji kucznej z balonem tuż przy podłodze
  • odszukiwały szarfę w kolorze balona
  • doskonaliły umiejętność skakania przez szarfę