„Zabawy z chustkami” – kółko w grupie Żabek

Przedszkolaki bardzo lubią zajęcia ruchowe i zabawy z wykorzystaniem różnym przyborów. Podczas kolejnego kółka zainteresowań, przy wykonywaniu poszczególnych ćwiczeń dzieci posłużyły się chustkami.  Najmłodsi pokonywali tor przeszkód, przeskakiwały przez przeszkodę, maszerowały po obwodzie koła, tańczyły do muzyki oraz utrwalały znajomość części ciała,  umiejętność określania położenia przedmiotów w przestrzeni: na, pod, obok. Wyrabiały także umiejętność czekania na swoją kolej oraz poruszania się bez trącania kolegów. Dla wszystkich był to radosny i wyjątkowy czas.