„Zwierzęta – co potrafią i czego potrzebują” – zajęcia w grupie Motyli

W minionym tygodniu dzieci z grupy „Motyli” kontynuowały temat „Zwierzęta – co potrafią i czego potrzebują”

  • obejrzały prezentację multimedialną na temat „Kto mieszka na sawannie i w dżungli” oraz poznały utwór J. Kucharczyk, pt. „Świat zwierząt”, by rozwinąć zainteresowanie życiem zwierząt w różnych częściach świata
  • czytały globalnie nazwy zwierząt i układały nazwy zwierząt z liter /według wzoru/
  • poznały literę p, P – wyodrębniały ją w napisach i wśród innych liter oraz wyklejały kształt poznanej litery plasteliną
  • rozwijały spostrzegawczość wzrokową podczas rozwiązywania i układania zagadek o zwierzętach, składania obrazków z części i wyodrębniania różnic między obrazkami
  • rozwijały koordynację wzrokowo-ruchową i sprawność dłoni podczas, m.in. wykonania „Kwoki i kurczaczka” z wykorzystaniem techniki origami płaskie z koła, wykonywania wiosennej czapeczki z wykorzystaniem wełny
  • doskonaliły umiejętność odkodowywania informacji z wykorzystaniem dotychczas poznanych cyfr – szczególnie dzieci starsze
  • poznały melodię i tekst piosenki, pt. „Kto jest naj?”
  • dowiedziały się, skąd bierze się czekolada
  • rozwijały uczucia empatyczne w stosunku do zwierząt